“Als er in Oost-Nederland niets verandert, zal de balans tussen gebruik en capaciteit van de huisartsenzorg verder onder druk komen te staan”, blijkt uit onderzoek van het Nivel. Voor de huisartsen in de Achterhoek is dit geen reden tot paniek. Zij kunnen nog steeds voldoen aan de vraag naar zorg en gemakkelijk huisartsen vinden voor het overnemen van een praktijk.

Voor de regio Achterhoek voorspelt het Nivel bij ongewijzigd beleid de komende tien jaar een groeiend capaciteitstekort aan huisartsenzorg. Deze prognose is gebaseerd op aannames over de in- en uitstroom van huisartsen in het verleden. In de Achterhoek werken we er hard aan om de regio aantrekkelijk te houden voor artsen en voorzien we geen grote problemen. Tot nu toe lukt het steeds weer om enthousiaste jonge huisartsen te vinden die een praktijk willen overnemen. Onlangs nog in Ulft, Wehl, Hoog Keppel, Silvolde en ’s-Heerenberg. Bovendien werken we samen met ziekenhuis, verpleeghuizen en psychiatrie om jonge artsen tijdens hun stageperiode (de zgn. de coschappen) aan onze regio te binden. Dit doen we in samenwerking met de Radboud Universiteit in Nijmegen. Een beetje hulp van de landelijke politiek bij het doortrekken van de A15 zou het probleem overigens snel nog kleiner kunnen maken.

Huisartsenzorg Oude IJssel, de regionale organisatie van huisartsen in Doetinchem en omstreken ondersteunt de aangesloten huisartsen op verschillende manieren. Zo wordt het digitaal maken van afspraken, aanvragen van herhaalmedicatie, e-consulten en beeldbellen binnen enkele maanden gerealiseerd. Alle inwoners krijgen de mogelijkheid een app te downloaden die deze service biedt. We verwachten daarmee de druk op de telefoon en het spreekuur te verminderen. Maar uiteraard is dit ook voor de inwoners zelf veel prettiger. Door de huisartsenpraktijken wordt steeds meer en beter samengewerkt met de wijkverpleegkundigen, de specialist ouderengeneeskunde en de welzijnswerkers van de gemeenten. Bijna alle huisartsen in de regio hebben dankzij een regeling van Menzis al een manager in dienst die veel zaken van de huisarts overneemt.

In het samenwerkingsverband De gezondste regio zetten we samen met andere zorgaanbieders en gemeenten in op het voorkomen van ziekten en het vergroten van de eigen regie en het zelfmanagement van inwoners. Daardoor zal het tekort aan verpleegkundigen en artsen minder groot zijn dan nu voorspeld wordt. Ook werken we steeds efficiënter samen en zorgen we er samen voor dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Persoonlijk wanneer nodig en digitaal als het kan.