De zorg staat onder druk: er komen steeds meer ouderen en er is minder zorgpersoneel beschikbaar. Preventie en het stimuleren van een gezonde leefstijl worden steeds belangrijkere thema’s. 8RHK nodigt daarom uit om mee te praten hierover.

 

Vertaling van Regiobeeld naar Regioplan

De Achterhoek heeft een Regiobeeld gemaakt met daarin de uitdagingen op het gebied van zorg en gezondheid in de Achterhoek. Uitdagingen als toenemende gezondheidsverschillen, toenemend overgewicht, grotere kans op hart- en vaatziekten, toename van mentale problemen en psychische kwetsbaarheid worden in dit regiobeeld genoemd. Daarom werkt De Achterhoek op dit moment aan een Regioplan om de opgaven in de regio te lijf te gaan en om de zorg in de Achterhoek slim en toekomstbestendig te maken.

 

Jouw mening telt, praat ook mee!

Op 18 en 23 oktober organiseert het programmateam Regioplan Achterhoek twee bijeenkomsten rondom de toekomst van de zorg en gezondheid. Er worden vier thema’s aangesneden: gezond leven en preventie, vitaal ouder worden, mentaal gezond en prettig werken in zorg en welzijn. De bijeenkomsten zijn een gezamenlijk initiatief van Huisartsenzorg Oude IJssel en zorgpartners uit de regio.

Ben jij inwoner van de Achterhoek, of werk je in de Zorg en Welzijn of ben je cliënt/patiënt: praat dan mee tijdens één van deze bijeenkomsten! Wat vind jij belangrijk met het oog op toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar houden van de zorg in de Achterhoek? Kom ook en ga in gesprek! 

Klik hier voor meer informatie en aanmelding op de website van 8RHK.