Ouderenzorg

Huisartsen in de regio Oude IJssel maken zich er sterk voor dat ouderen zo lang mogelijk  thuis kunnen blijven wonen. Op een verantwoorde en veilige manier. Daarvoor werken wij samen met de thuiszorg, de fysiotherapeut, de specialist ouderengeneeskunde, welzijnswerk en sociaal team van de gemeente.  Wij proberen samen met de oudere en zijn naaste(n) zorg op maat te geven en de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden.

Veel voorkomende problemen

Ouderen kunnen problemen hebben op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied. Problemen die veel voorkomen zijn:
•  (Chronische) ziekten, bijv. artrose, diabetes, hartproblemen
•  Niet meer goed kunnen bewegen en verplaatsen
•  Vergeetachtigheid en somberheid
•  Dagen niet meer kunnen invullen zoals men zelf zou willen
•  Missen van sociale contacten
•  Eenzaamheid
•  Praktische zaken niet meer zonder hulp kunnen
•  Niet meer zelf alle hulp kunnen regelen

Ouderen kunnen problemen hebben op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied.

Voor informatie over ouderenzorg kunt u altijd terecht bij uw huisarts of praktijkondersteuner. Zij helpen u graag. Of bezoek het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek:

Over kwetsbaarheid

Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Dat klinkt mooi, maar voor de één is dit makkelijker dan voor de ander. Sommige ouderen zijn kwetsbaar. Dat betekent dat zij een hoger risico hebben op het verliezen van bepaalde functies van het lichaam. Dit heeft te maken met veroudering, beperkingen en het hebben van meerdere ziektes of aandoeningen.

De huisarts en de andere zorgverleners proberen eventuele problemen op tijd te ontdekken en aan te pakken. Zodat de problemen niet groter worden. Zo kunnen de ouderen beter grip houden op zijn/haar eigen leven. Dit betekent dat we samen met de ouderen een aantal stappen zetten.

     Het stappenplan

 

Wanneer de huisarts denkt dat u kwetsbaar bent, komt de praktijkondersteuner op huisbezoek. Zij gaat met u in gesprek en zo worden er een aantal vragen beantwoord. Uw naaste of mantelzorger mag hier natuurlijk bij zijn.

Op basis van de gesignaleerde problemen wordt in goed overleg met u en uw naaste of mantelzorger een zorgplan opgesteld. Dit plan is afgestemd op uw doelen, wensen en behoeften.

Met een team van zorgverleners bespreekt u uw zorgplan en regelt de zorg die nodig is. Dit team bestaat uit uw huisarts, de praktijkondersteuner ouderenzorg, de wijkverpleegkundige, de specialist ouderengeneeskunde.  En bij voorkeur iemand van het sociaal (wijk)team. Wanneer nodig is kan ook de fysiotherapeut en de trajectbegeleider dementie aansluiten . Het kernteam bespreekt het medicatieadvies. Het team geeft ook adviezen over de problemen en hulpvragen. Uw wensen en behoeften blijven hierbij leidend. Uw zorgbehandelplan vormt de leidraad voor het proces van zorg, behandeling en begeleiding.

Uit het kernteam benoemen we een contactpersoon voor u. Dit een “casemanager”. Hij/zij onderhoudt het contact met u. Meestal neemt de praktijkondersteuner of de wijkverpleegkundige deze taak op zich.

OZO verbindzorg

OZOWanneer er veel zorgverleners bij u betrokken zijn, kan één van hen aan u voorstellen om OZO verbindzorg in te zetten. U moet daar toestemming voor geven. In OZO verbindzorg kunnen de verschillende zorgverleners, uzelf en uw naaste of mantelzorg met elkaar overleggen. Dit gebeurt via de computer. Het overleg kan gaan over medicatie, maar ook over uw conditie. Dat het risico op vallen groter wordt bijvoorbeeld. Wij vragen u deze toestemming te geven. Op deze manier zijn we in staat om uw veiligheid thuis zo goed mogelijk in de gaten te houden. Wilt u meedoen aan OZO verbindzorg, geef dit dan aan bij uw contactpersoon of bij de huisarts.

Ambulant Team Ouderengeneeskunde (ATO)

Uw huisarts kan het ATO inschakelen als het ingewikkelder wordt. Inzet van het ATO zorgt ervoor dat de gespecialiseerde kennis van de specialist ouderengeneeskunde beschikbaar is. Hiermee lukt het ons soms om opname in het ziekenhuis of een verpleeghuis uit te stellen of te voorkomen.

Meer informatie

Voor meer informatie over ouderenzorg kunt u altijd terecht bij uw huisarts of praktijkondersteuner. Zij helpen u graag.
Op de volgende websites kunt u meer informatie vinden:

Seniorweb;

biedt computerhulp aan senioren.

De luisterlijn;

dag en nacht een luisterend oor.

Sponsor van Het BeterBoek
Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voorde kinderafdeling en dagbehandeling in het Slingeland te Doetinchem.
Een ziekenhuisopname of dagbehandeling is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij. 
Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!

Huisartsenzorg Oude IJssel logo
Huisartsenpost - Huisartsenzorg Oude IJssel Spoedeisende klachten

Contactgegevens

Amphionstraat 67
7001 DP Doetinchem
085- 4854000
info@hzoij.nl (dit mailadres is niet voor medische vragen en/of foto's en wordt niet gelezen tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten)

Volg ons ook via