Ons verhaal

Huisartsenzorg Oude IJssel is in 2001 door huisartsen opgezet om de huisartsendiensten in de avond-, nacht- en weekenduren te organiseren. Daarmee is de huisartsenpost ontstaan. Vanaf 2009 zijn dochterondernemingen Diabeteszorg, Longzorg, Hart&Vaatzorg opgericht om de ketensamenwerking voor deze chronische ziekten op te zetten en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. In 2014 is Innovatie in Zorg opgericht waarbinnen we vernieuwingen in de zorg en waar we samen met onze collega zorgprofessionals in de regio netwerken vormen rondom kwetsbare ouderen, mensen met psychische klachten en mensen die palliatieve zorg en ondersteuning nodig hebben in de laatste levensfase. Voor de medewerkers van de huisartsenpraktijken, de huisartsenpost en het ondersteunend bureau organiseren wij diverse scholingen en trainingen binnen onze Zorgacademie.

Huisartsenzorg Oude IJssel is uitgegroeid tot een organisatie waar 45 professionals (22 fte) werken. Wij ondersteunen alle 37 huisartsenpraktijken in onze regio. Daar werken ongeveer 67 praktijkhoudend huisartsen die ondersteund worden door huisartsen in dienstverband, waarnemend huisartsen, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners, managers en doktersassistenten. De betrokkenheid van deze collega’s bij onze organisatie is hoog en dat koesteren we.

Huisartsenzorg Jaaroverzicht 2018

Jaaroverzicht 2018

Door de inzet van medewerkers van de huisartsenpraktijken, de huisartsenpost en het kantoor van kijken we terug op een zinvol jaar. We hebben waarde toegevoegd aan de gezondheid en het leven van de Achterhoekers. En daar zijn we trots op.

Onze medewerkers

Nieuwsgierig naar de medewerkers van Huisartsenzorg Oude IJssel?

Werken bij ons

Werken in de regio Oude IJssel betekent vooral plezier hebben in het werk en met elkaar. Wij geloven dat werkplezier bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg die wij leveren. Hieronder lees je waar wij nog meer aan werken op personeelsgebied.

Wij dagen medewerkers uit om aan hun eigen ontwikkeling te werken.

Wij leggen verantwoordelijkheden bij het team en het individu.

Wij hebben aandacht voor elkaar.

Wij werken samen door onderlinge dialoog en het verbinden van visies.

Wij stimuleren medewerkers om innovaties te omarmen.

Wij accepteren dat er fouten gemaakt worden.

Huisartsenvereniging Oude IJssel

De Huisartsenvereniging Oude IJssel behartigt de belangen van haar leden. Dit zijn de praktijkhoudende huisartsen in de regio en de waarnemend huisartsen. Waarnemend huisartsen zijn tegen gereduceerd tarief lid, hebben geen stemrecht maar profiteren wel van de voordelen die het lidmaatschap biedt.

Het bestuur van de Huisartsenvereniging vertegenwoordigt de vereniging, die de enige aandeelhouder is van Huisartsenzorg Oude IJssel B.V. De aandeelhouder heeft een aantal ondersteunende taken belegd bij Huisartsenzorg Oude IJssel. Het betreft de organisatie en coördinatie van:

  • spoedzorg in ANW-uren
  • regionale bij- en nascholingen
  • ketenzorg voor chronische ziekten; diabetes type 2, longzorg, hart- en vaatzorg
  • psychische hulpverlening in de huisartsenpraktijk
  • netwerkzorg aan kwetsbare ouderen
  • organisatie van de palliatieve zorg
  • huisartsen rampen opvang plan

De leden van het bestuur van de huisartsenvereniging worden gekozen door de algemene ledenvergadering. Ze worden benoemd voor drie jaar en zijn eenmaal herkiesbaar.

De secretariële ondersteuning van de huisartsenvereniging wordt verzorgd door Lionne Bergers. De bestuursleden zijn te bereiken via de mail van Lionne of op telefoonnummer 085 – 485 4000

Heb je interesse om (waarnemend) huisarts te worden in de regio Oude IJssel (Doetinchem e.o.)?

Patiëntenvertegenwoordiging

Het werkgebied van Huisartsenzorg Oude IJssel

Huisartsenzorg Oude IJssel heeft van 2014 tot 2019 een beleidsadviesraad gehad die bestond uit drie patiënten. Deze raad was opgezet door Zorgbelang Gelderland, die eveneens het voorzitterschap verzorgde. Nu duidelijk is dat de huisartsenzorg geen wettelijke cliëntenraad hoeft in te stellen op grond van de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, hebben we ervoor gekozen een andere vorm van patiënten vertegenwoordiging op te zetten. We willen graag dat patiënten aan het begin van een beleidsproces of project met ons meedenken vanuit het perspectief van de patiënt. Hiervoor zijn we altijd op zoek naar inwoners uit onze regio, ook wel West-Achterhoek genoemd. 

Huisartsenzorg Oude IJssel logo
Huisartsenpost Oude IJssel voor spoed logo

Contactgegevens

Amphionstraat 67
7001 DP Doetinchem
085- 4854000
info@hzoij.nl

Volg ons ook via