Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg aan mensen die naar verwachting binnen een jaar zullen overlijden. Deze zorg neemt een steeds groter aandeel van de huisartsenzorg in beslag. Stierven mensen voorheen voornamelijk in het ziekenhuis of het verpleeghuis. Tegenwoordig vindt de zorg rondom het levenseinde voornamelijk thuis plaats. Daarbij is de huisarts betrokken, de palliatief of oncologie verpleegkundige en de thuiszorg. In onze regio zorgen Sensire en Azora voor de verpleegkundige kennis met de inzet van een palliatief of oncologieverpleegkundige. Sinds 2018 hebben enkele huisartsen een samenwerking met elkaar en hebben zij zelf twee gespecialiseerde verpleegkundigen in dienst.

Rol van de huisarts

De huisarts ondersteunt zijn/haar patiënten door gesprekken te blijven voeren met patiënten en diens naasten over de behandeling en het levenseinde. De wensen kunnen worden opgenomen in een wilsverklaring. Wanneer u met uw huisarts afspraken maakt over uw wensen in deze laatste levensfase, zorgt hij/zij ervoor dat deze afspraken bekend zijn bij de huisartsenpost en bij het ziekenhuis.

De huisarts ondersteunt zijn/haar patiënten door gesprekken te blijven voeren met patiënten en diens naasten over de behandeling en het levenseinde.

Wilsverklaring

Een wilsverklaring is een document waarbij uw wensen zijn vastgelegd over de medische behandeling of het levenseinde. De wilsverklaring is voor situaties waarin u zelf niet meer kunt beslissen over uw situatie.

Meer informatie

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts of de verpleegkundige die betrokken is bij uw zorg.

Sponsor van Het BeterBoek
Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voorde kinderafdeling en dagbehandeling in het Slingeland te Doetinchem.
Een ziekenhuisopname of dagbehandeling is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij. 
Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!

Huisartsenzorg Oude IJssel logo
Huisartsenpost - Huisartsenzorg Oude IJssel Spoedeisende klachten

Contactgegevens

Amphionstraat 67
7001 DP Doetinchem
085- 4854000
info@hzoij.nl (dit mailadres is niet voor medische vragen en/of foto's en wordt niet gelezen tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten)

Volg ons ook via