Personeelskrapte huisartsenpost

Karen Rekers

Het jaar 2022 heeft zich met name gekenmerkt door krapte op de arbeidsmarkt. We hebben grote moeite gehad om de roosters bezet te krijgen en de SOH dienst (ondersteuning huisarts bij consulten) is hiermee geen vanzelfsprekendheid meer. We hebben fors ingezet op het zelf opleiden van nieuwe collega’s. Waar we in het verleden vooral nieuwe collega’s hebben gevonden in de groep van doktersassistenten, vinden we ze nu ook in de groep verpleegkundigen en studenten geneeskunde. Van opleiden plukken we pas later de vruchten. De opleiding duurt een jaar. Daarom investeren we ook in onze huidige collega’s.

Om personeel te behouden hebben we een nieuwe functie gecreëerd, die van werkbegeleider. De vier werkbegeleiders bieden we een opleidingstraject aan, waardoor zij zich ontwikkelen in specifieke vaardigheden die nodig zijn voor werkbegeleiding. Verder is de mogelijkheid gecreëerd om veilig vanuit huis te werken. Dit is vooral fijn wanneer een triagist of huisarts wordt gevraagd enkele uren bij te springen in een situatie waarin de wachttijden oplopen. Hiervan wordt al goed gebruik gemaakt.