Pilot stoppen met roken krijgt navolging

Vitaal op weg is een initiatief van Eric Meijer en ALoys Heutinck om zo het stoppen met roken onder begeleiding en in groepsverband aan te bieden in eigen regio. Projectleider Eric en longverpleegkundige Aloys werken in het Slingeland Ziekenhuis maar doen deze pilot op eigen titel.

De eerste groep deelnemers aan Vitaal op weg zijn verwezen door de huisartsen in Ulft, Terborg en Gendringen. Er doen zes mensen mee.

Het programma bestaat uit zeven bijeenkomsten. Bij twee bijeenkomsten is de diëtiste Tjitkse van Dijk aanwezig. Na iedere bijeenkomst wordt er gesport op eigen niveau onder leiding van Rob Zeegers, beweegagoog.

Aan het begin, aan het eind van de pilot en 6 maanden daarna worden er metingen gedaan. Zijn de deelnemers gestopt met roken? Wat is het effect van bewegen? Hoe is hun kwaliteit van leven?

De pilot is succesvol afgerond. Van de zes deelnemers zij er vier gestopt met roken.

Momenteel worden 13 medewerkers van Azora in een groep begeleid bij stoppen met roken en meer bewegen.
Huisartsenzorg Oude IJssel werkt samen met de collega-organisatie in Winterswijk en de gemeenten Doetinchem en Berkelland aan het project Achterhoek rookvrij. Na de eerste fase zal opgeschaald worden van de genoemde gemeenten naar de hele Achterhoek. Het initiatief Vitaal op Weg wordt onderdeel van het project Achterhoek rookvrij, dat ondersteund wordt door de thematafel De gezondste regio.