Huisartsenpraktijk Schellevis en Petterson
& Flexpool Oude IJssel

Flexpool Oude IJssel biedt een oplossing voor plotselinge uitval van praktijkmedewerkers binnen de huisartsenpraktijken in regio Oude IJssel. Flexpool Oude IJssel brengt alle flexibel inzetbare en reeds werkzame doktersassistenten en praktijkondersteuners van de regio in kaart. Deze medewerkers worden gecombineerd met een pool van extern geworven praktijkmedewerkers. Van alle medewerkers worden de competenties in kaart gebracht, zodat snel de juiste match gemaakt kan worden.

Initiatief

Flexpool Oude IJssel is ontstaan uit een samenwerking van BV Zorg Oude IJssel met PRO Flexpool, ter ondersteuning van de leden van Huisartsenvereniging Oude IJssel. “In mei hebben we een vacature uitgezet voor tijdelijke vervanging van een doktersassistent voor vier dagen per week. Via BV Zorg Oude IJssel hoorden wij van de start van Flexpool Oude IJssel. Het vertrouwen was er direct, ook omdat het initiatief wordt ondersteund door BV Zorg Oude IJssel. Wij hebben binnen de praktijk echt uitgekeken naar de startdatum, van ons had dit initiatief zelfs veel eerder mogen komen!”

Bij Huisartsenpraktijk Schellevis en Petterson hebben ze de laatste jaren veel te maken gehad met uitval van doktersassistenten door ziekte. “Het kost veel tijd om te zoeken naar een juiste vervanging, je dient je praktijk daarbij draaiende te houden. Voor ons is Flexpool Oude IJssel een oplossing waar we erg blij mee zijn”, zo vertelt Christine Schellevis.

Eline en Renate zijn allebei erg enthousiast

“Eline en Renate zijn allebei erg enthousiast en zijn snel gewend geraakt aan de werkwijze binnen de praktijk.”

Proces

Vanaf het moment van inschrijving is het proces voor Renate Gerrits en Eline Roelofs snel verlopen. “Enkele dagen nadat we ons hadden ingeschreven bij Flexpool Oude IJssel, mochten we op kennismakingsgesprek komen bij Huisartsenpraktijk Schellevis en Petterson. Het gehele proces van inschrijving en het kennismakingsgesprek tot aan onze eerste werkdag verliep erg snel.” Bij Huisartsenpraktijk Schellevis en Petterson hebben ze ervoor gekozen om te investeren in de inwerkprocedure. Zo kan er eerder effectief worden gewerkt, waaronder met het HIS-systeem die binnen de huisartsenpraktijk wordt gebruikt. Christine Schellevis: “We hebben het geluk gehad dat er binnen de flexpool snel doktersassistenten beschikbaar waren. De samenwerking bevalt harstikke goed! Eline en Renate zijn allebei erg enthousiast en zijn snel gewend geraakt aan de werkwijze binnen de praktijk.”

Flexibiliteit

Christine Schellevis: “De flexibiliteit van Flexpool Oude IJssel is wat het echt aantrekkelijk en gemakkelijk maakt.” Omdat je als werkgever binnen Flexpool Oude IJssel niet aan vaste contracten gebonden bent, ben je flexibel in het aantal uren per week en de duur van de inzet. “De kans bestaat altijd dat wij juist meer of minder uren kunnen aanbieden. Wij weten namelijk niet precies hoe de personeelsplanning er de komende tijd uit gaat zien”, geeft Christine Schellevis aan.
Eline Roelofs en Renate Gerrits ervaren het werken via Flexpool Oude IJssel als flexibel en leerzaam. Eline Roelofs: “Wij zijn nu al een tijdje werkzaam binnen deze praktijk. Maar het kan zomaar zijn dat de volgende vervanging bij de flexpool van kortere duur is. Bij elke praktijk pakken ze de zaken anders aan. Je leert veel van de verschillende werkwijzen.” Renate Gerrits vult aan: “Het is in het begin even wennen, maar ik merk dat je snel gewend bent aan de manier van werken. Dit maakt werken via de flexpool leuk en afwisselend.”

De flexibiliteit van Flexpool Oude IJssel  is wat het echt aantrekkelijk en gemakkelijk maakt.

“De flexibiliteit van Flexpool Oude IJssel
is wat het echt aantrekkelijk en gemakkelijk maakt.”

Vermindering administratie

Er dient snel geschakeld te worden wanneer een huisartsenpraktijk te maken krijgt met uitval van personeel door ziekte, zwangerschap of bijzonder verlof. Zo kan de continuïteit vanzorg voor patiënten gewaarborgd blijven.
“Invalkrachten leiden binnen de huisartsenpraktijk vaak tot veel administratieve handelingen. Via Flexpool Oude IJssel is dit niet het geval en krijgen we enkel een factuur met de gewerkte uren”, aldus Christine Schellevis. Eline Roelofs en Renate Gerrits vullen hun gewerkte uren online in via het online urenportaal. “Eén keer per week bekijk ik de urenbriefjes van Eline en Renate en keur ik deze goed. Alle andere administratieve zaken, zoals salaris- en personeelsadministratie, worden geregeld door Flexpool Oude IJssel. Dit scheelt ons veel tijd en zorgt voor gemak”, vertelt Christine Schellevis.

Meer informatie over de werkwijze of tarieven van Flexpool Oude IJssel?

Vraag een kostprijsvergelijking op via 085 902 20 85 of info@flexpool.org.
Direct inschrijven