In de periode 1 juli 2023 t/m 21 augustus 2023 is onder de bezoekers van de huisartsenpost een korte vragenlijst uitgezet. De vijf vragen richten zich op de instroom. We wilden namelijk graag weten hoe de zelftriage door patiënten wordt ervaren. De zelftriage  via ‘Moet ik naar de dokter’ wordt zowel via de website als via de telefoon aangeboden. De resultaten zijn bijzonder positief.

In de genoemde periode zijn in het weekend door de baliemedewerkers flyers uitgedeeld. Mede dankzij deze inspanning heeft een groep van 51 patiënten de vragenlijst ingevuld.

  • Van deze 51 patiënten heeft 71% de zelftriage ingevuld nadat zij hierop werden geattendeerd aan de telefoon, 41% van de bellers had de zelftriage al voor het bellen ingevuld. De mensen die geen gebruik hebben gemaakt van zelftriage hebben grofweg drie verschillende redenen aangegeven: (1) behoefte aan een mondeling contact, (2) wist zeker dat er een bezoek aan de huisartsenpost zou volgen of (3) onbekendheid met het gebruik van zelftriage.
  • Elke bezoeker is tevreden over de ontvangst van de baliemedewerker (100%). Vrijwel alle patiënten (93%) zijn tevreden over de informatievoorziening bij het wachten in de wachtkamer: op het scherm was de uitloop goed te volgen. Slechts drie personen zijn niet tevreden, gezien de toelichting had dit vooral te maken met het lange wachten zelf.
  • Verder zijn een aantal verbetersuggesties gedaan over de stem bij het bellen en de vindbaarheid van het telefoonnummer op de website van de huisartsenpost. De website is inmiddels volledig vernieuwd en alle telefoniebandjes zijn opnieuw ingesproken met een heldere stem en passende intonatie.

Het mag duidelijk zijn dat we blij zijn met de resultaten van dit onderzoek. Het bevestigt dat we op de goede weg zijn. Voor een volgende keer willen we ook feedback krijgen van mensen die niet op de huisartsenpost zijn gekomen. We gaan ons beraden op een nieuwe vragenlijst over andere onderwerpen. Naar verwachting zal deze in de loop van 2024 worden uitgezet.