Project Ketenzorg Optima Forma 

Ketenzorg Optima Forma

Aanleiding project

In 2018 en begin 2019 zijn er vanuit HZOIJ meerdere gesprekken geweest met een onderzoeker/huisarts, Erik Bischoff van het RadboudUMC over het project ” Ketenzorg Optima Forma”. Het project “Ketenzorg Optima Forma” sluit aan op de visie persoonsgerichte zorg en de aanbevelingen vanuit de scan & plan ZO! gehouden in 2018.

Achtergrond

Ketenzorg richt zich maar op één ziekte, terwijl veel mensen meerdere chronische aandoeningen hebben waarbij klachten en beperkingen elkaar beïnvloeden. Er is weinig ruimte voor maatwerk en ketenzorg vergt veel registratie. Patiënten en zorgverleners willen het graag anders. In dit project ontwikkelen mensen met DM, COPD en/of HVZ samen met hun zorgverleners, onderzoekers, zorgorganisaties en bedrijven een patiënt-specifiek ketenzorgmodel. Het model houdt rekening met de patiënt in zijn totale context en richt zich niet slechts op één chronische aandoening. De patiënt brengt alle gezondheidsproblemen digitaal in kaart en bespreekt daarna welke problemen belangrijk zijn, welke doelen hij wil behalen en welke hulp nodig is. Iedere patiënt krijgt zo een uniek zorgpad gericht op het bevorderen van zelfregie en positieve gezondheid. Om het effect en de implementatie te bevorderen wordt ook een digitale training, ict structuur en bekostigingsmodel ontwikkeld. Het model wordt in verschillende eerstelijns regio’s getest en geoptimaliseerd. Tenslotte wordt het model op effecten en kosten geëvalueerd door de praktijken die meedoen aan het experiment.

Wat staat er te gebeuren?

Op 14 november is de startbijeenkomst van het project ketenzorg Optima Forma in onze regio geweest. Hierbij waren vertegenwoordigers vanuit de klankbordgroepen, twee kaderhuisartsen en consulenten. Het project bestaat uit 3 fasen.

Fase 1 De ontwikkeling van een werkmodel en randvoorwaarden integrale ketenzorg. In 2020 gaan we verder met het ontwikkelen van het werkmodel, specifiek voor onze zorggroep. We maken gebruik van online vragenlijsten om alle betrokkenen een gelijke stem te geven. Dit heeft als voordeel dat er minder tijdsbelasting is dan bij bijvoorbeeld focusgroepen.
In een latere stadium zullen er ook werkgroepen scholing en ict gevormd worden.  Hierin bespreken we welke noodzakelijke scholingen en ICT-aanpassingen nodig zijn binnen de zorggroep. De noodzakelijke scholingen en ict-aanpassingen zijn ook afhankelijk van de inhoud van het zorgprogramma dat bepaald wordt in de werkgroep Inhoud. Daarom volgen deze werkgroepen later.

Fase 2 Wanneer het werkmodel in ict, scholing en financieringsmodel gereed is kan er met twee à drie praktijken gestart worden om ervaring te laten opdoen met de nieuwe manier van werken. Dit wordt volledig gemonitord door het RadboudUMC. De intentie is bij het slagen van dit project alle praktijken te laten aansluiten.

Fase 3 Het model worden geëvalueerd.