Psychische klachten

Als u psychische klachten hebt, bespreek die dan met uw huisarts. De huisarts kan aan de praktijkondersteuner ggz vragen om u verder te helpen. De meeste huisartsen in de regio Oude IJssel beschikken over een praktijkondersteuner ggz. De begeleiding door deze professional is voor u kosteloos.

begeleiding door een poh-ggz

Poh-ggz staat voor Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg. De poh-ggz werkt binnen de huisartsenpraktijk en begeleidt mensen met lichte psychische klachten, zoals:

  • piekeren
  • somberheid
  • angstklachten
  • werkstress of burn-out
  • rouw 

Ook bij chronisch psychische klachten die onder controle zijn kunt u hulp krijgen van de poh-ggz. De poh-ggz is een professional in het begeleiden van mensen met psychische problematiek.

Wat kunt u verwachten?

​In een gesprek brengt de poh-ggz met u uw klachten en vragen in kaart. Ook vertelt u over de geschiedenis van uw klachten en wat u al geprobeerd hebt om van de klachten af te komen.
Vervolgens adviseert de poh-ggz u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Meestal gaat het om vervolggesprekken bij de poh-ggz, het volgen van een online behandeling of een verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling (zoals maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling).  

kosten

De psychische begeleiding door de huisarts en poh-ggz valt onder de basisverzekering en is voor u kosteloos. Uw eigen risico wordt niet aangesproken. Voor de groepstrainingen wordt een kleine bijdrage gevraagd voor lesmateriaal.

Minddistrict

Uw huisarts of poh-ggz kan Minddistrict inzetten om u te begeleiden. Minddistrict is een digitaal platform dat de persoonlijke route naar herstel ondersteunt met technologie. Het is geschikt voor mensen die vaardig zijn met de computer, smartphone of tablet en die een deel van de begeleiding via digitale communicatie met de poh-ggz willen doen. Groot voordeel is dat u kunt werken aan opdrachten of berichten kan sturen aan de poh-ggz op een moment dat u schikt.
Met Minddistrict kunt u een module volgen, direct een zelfhulpmodule starten of veilig berichten sturen. Vraag de poh-ggz naar een account.

DiSofa online therapie. Mensen met psychische problemen kunnen terecht bij DiSofa, dat de behandeling volledig online aanbiedt.

Disofa

Mensen met psychische problemen kunnen terecht bij DiSofa, dat de behandeling volledig online aanbiedt. Nederlandse GZ-psychologen in binnen- en buitenland behandelen Nederlandse cliënten direct, zonder de wachttijden die er wel zijn in veel reguliere ggz-instellingen.

Groepstrainingen

Indien uw huisarts of de poh-ggz verwacht dat een groepstraining verergering van uw klachten kan voorkomen, kunt u deelnemen aan een groepstraining. Het gaat hier om zogeheten geïndiceerde preventie. Er zijn twee verschillende trainingen:

Voluit leven

Bedoeld voor volwassenen die zich niet meer belemmerd willen voelen door depressieve- en/of angstklachten en een waardevoller, bevredigender leven willen leiden.

Kom op voor jezelf

Bedoeld voor volwassenen die last hebben van depressie, burn-out of sociale angstklachten, omdat zij moeite hebben om voor zichzelf op te komen. Door gebrek aan assertiviteit ervaren zij hinder op sociaal en maatschappelijk gebied.

Beide trainingen zijn bewezen effectief en worden gegeven door een psycholoog van GGNet tezamen met een POH-GGZ uit één van de huisartsenpraktijken. De trainingen vinden plaats in Doetinchem en zijn voor u kosteloos. Soms wordt de aanschaf van een boek aanbevolen. Bijvoorbeeld het boek Voluit leven, dit kost circa € 27.

Aanmeldingen groepstrainingen

De trainingen staan open voor patiënten waarvan de huisarts meedoet aan het regioplan GGZ. Vraag dit na bij uw huisarts of POH-GGZ. Aanmelding kan alleen door huisarts of POH-GGZ.

Meer informatie

Wij zijn Mind

Informatie over psychische klachten? Mind ondersteunt mensen.

113 Zelfmoord Preventie logo

Denk je aan zelfmoord?
Zoek hulp

 

De Luisterlijn, wij geven gehoor. Dag en nacht een luisterend oor voor iedereen

Dag en nacht een luisterend oor voor iedereen. 

 

 

Zoeken naar behandelaar

Kiezen in de ggz is een website voor volwassenen (18 jaar of ouder) die op zoek zijn naar een behandelaar voor psychische klachten in de geestelijke gezondheidszorg. Op Kiezen in de ggz vindt u behandelaars, informatie over klacht of aandoening, mogelijke behandelingen, wachttijden, vergoedingen en ervaringen van andere cliënten. Let wel, nog niet alle behandelaars in onze regio zijn hier te vinden. Doel van de website is mensen te helpen met het vinden van informatie over hun aandoening, mogelijke behandelingen, behandellocaties, ervaringen met zorg, vergoedingen en wachttijden. Tevens is het doel om ‘samen beslissen’ te ondersteunen.

MIND (landelijk platform psychische gezondheid) heeft het initiatief genomen tot deze website in nauwe samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland. Het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) werkt samen met deze partijen.

Voor informatie en overleg kunt u natuurlijk ook altijd terecht bij uw eigen huisarts of de praktijkondersteuner ggz in de huisartsenpraktijk. 

Sponsor van Het BeterBoek
Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voorde kinderafdeling en dagbehandeling in het Slingeland te Doetinchem.
Een ziekenhuisopname of dagbehandeling is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij. 
Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!

Huisartsenzorg Oude IJssel logo
Huisartsenpost - Huisartsenzorg Oude IJssel Spoedeisende klachten

Contactgegevens

Amphionstraat 67
7001 DP Doetinchem
085- 4854000
info@hzoij.nl (dit mailadres is niet voor medische vragen en/of foto's en wordt niet gelezen tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten)

Volg ons ook via