Gecombineerde leefstijlinterventie | GLI   
Met ruim 800 verwijzingen naar de GLI is regio Oude IJssel de koploper in Nederland t.o.v. het aantal verwijzingen en het aantal inwoners.  Dit in een tijdsbestek van iets minder dan 2 jaar.  Wat een prestatie. Daar mogen we trots op zijn in de regio. Chapeau voor iedereen die patiënten door verwezen heeft naar 1 van de 9 GLI aanbieders in onze regio.

COVID-19 en de GLI
De steeds veranderende maatregelen binnen het COVID beleid vraagt ook het nodige van de alle GLI aanbieders, zeker nu de fysieke groepsbijeenkomsten niet door kunnen gaan. Via digitale middelen een groep aan zetten tot bewegen, vraagt om flexibiliteit en creativiteit van de GLI aanbieder.
De ene aanbieder is hierin al meer thuis dan de ander. Enkele deelnemers missen hierdoor het groepsgevoel en het uitwisselen van ervaringen met elkaar. Een groepsapp of samen bewegen met een andere deelnemer kan hiervoor een oplossing zijn. Ook in COVID tijd worden er nog nieuwe GLI groepen gestart, hetzij wel in aangepast vorm, zolang fysieke groepsbijeenkomsten nog niet mogelijk zijn. Door een chat te starten in VIP, met de GLI aanbieder, kun je vragen hoe de begeleiding eruit ziet en of dit past bij de patiënt die je voor ogen hebt.

Motivatie deelname 2-jarig GLI programma
Motivatie voor deelname aan een 2-jaar lang durend programma is een belangrijk inclusiecriterium voor deelname aan de GLI.  Als er andere problematiek speelt die het volgen van een twee jarig programma in de weg staat, stel dan een verwijzing naar de GLI uit tot de patiënt er klaar voor is om 2 jaar lang een GLI programma te volgen.