In de Achterhoek wordt samengewerkt door zorgaanbieders, gemeenten en ondernemers in de thematafel De Gezondste Regio. Ik heb de eer een het genoegen om de huisartsen in onze regio te mogen vertegenwoordigen. Daarbij trek ik veel samen op met de vertegenwoordiger van de huisartsen in Oost Achterhoek. Het afgelopen jaar heeft de thematafel onder leiding van Menzis een regiobeeld en een daaruit volgende regiovisie gemaakt. De bekende piramide uit 20i4 is daarin opgenomen. De thematafel heeft bijgaand filmpje gemaakt om de visie onder de aandacht te brengen van zorgmedewerkers en inwoners van de Achterhoek. Wist je dat Achterhoek rookvrij, Welzijn op Recept en het Preventieakkoord ook initiatieven zijn van de thematafel? Samen maken we de Achterhoekers gezonder.

Heb je vragen over het werk van de thematafel De Gezondste Regio, neem dan gerust contact met mij op.
Karen Pijnenburg 06 12515155 k.pijnenburg@hzoij.nl