De druk en complexiteit van de ouderenzorg neemt toe, waarbij een piek wordt verwacht rond 2040. Samenwerking is essentieel om deze zorg te organiseren, maar wat kan en mag binnen deze samenwerking? Op 23 januari 2024 organiseerde Huisartsenzorg Oude IJssel daarom een bijeenkomst over de juridische kaders rondom de ouderenzorg.

Het werd een informatieve en boeiende scholingsavond vol bewustwording. Te gast waren gezondheidsjurist mevrouw Jolanda van Boven en specialist ouderengeneeskude en WDZ-functionaris de heer Marco Repko. Aan de hand van uitleg over wet- en regelgeving en casuïstiek uit de regio ging men met elkaar in gesprek. Er was een grote opkomst vanuit onze huisartsenpraktijken, maar ook zorginstanties als Azora, GGNet en Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek waren goed vertegenwoordigd.

Samen kunnen leren is één van de belangrijkste succesfactoren voor de toekomstbestendigheid van organisaties. Bij het maken van nascholing richten we ons op recente ontwikkelingen en actuele vraagstukken binnen de beroepsgroepen. Hierbij staan het bevorderen van de kwaliteit van zorg, praktisch handelen en de persoonlijke ontwikkeling van de professional centraal.