Transmuraal incident Melden (TIM)

Incidenten zijn onbedoelde gebeurtenissen. Het gaat daarbij niet alleen om gebeurtenissen die tot schade voor patiënten hebben geleid, maar ook om vervelende situaties waar u als hulpverlener in de samenwerking met de huisartsenpost tegenaan bent gelopen. Door deze incidenten te melden kunnen we leren van een individuele ervaring en herhaling voorkomen. Om die reden heeft Huisartsenpost Oude IJssel voor externe partijen de mogelijkheid om incidenten te melden. Relevante incidenten in dit verband hebben doorgaans betrekking op incidenten die zich voordoen bij overdracht of communicatie.    

Hoe het werkt

Met onderstaand meldformulier kunt u een incident melden. De melding komt binnen bij de medisch manager van de huisartsenpost. Zij onderzoekt welke acties nodig zijn om het incident op te lossen en herhaling te voorkomen. Als melder krijgt u informatie retour over de wijze waarop de melding is afgehandeld.  

 

Vragen?

Heeft u vragen, neem dan contact op met het secretariaat van de huisartsenpost via secretariaathap@hzoij.nl. 

Huisartsenzorg Oude IJssel logo
Huisartsenpost - Huisartsenzorg Oude IJssel Spoedeisende klachten

Contactgegevens

Amphionstraat 67
7001 DP Doetinchem
085- 4854000
info@hzoij.nl (dit mailadres is niet voor medische vragen en/of foto's en wordt niet gelezen tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten)

Volg ons ook via