UITBREIDING MOGELIJKHEDEN VOOR EERSTELIJNS DIAGNOSTIEK

Uitbreiding mogelijkheden voor eerstelijns diagnostiek

Sinds het voorjaar 2018 kan de huisarts zes diagnostische onderzoeken rechtstreeks bij de radiologie van het Slingeland Ziekenhuis aanvragen. Zonder eerst voor de patiënt een doorverwijzing te maken naar een specialist. Hierdoor kan de huisarts daarna gerichter doorverwijzen naar de specialist of een andere zorgverlener. Het gaat om de volgende onderzoeken:  

1. MRI LWK
2. CT thorax (low dose); zowel voor dubieuze maar niet zorgwekkende X-thorax als voor hoog risico patiënten populatie
3. CT sinus
4. CT sternoclaviculaire gewrichten
5. CT orbita na trauma
6. CT CWK na trauma
 
Achtergrondinformatie over indicatie voor het aanvragen van onderzoek  is beschikbaar voor de huisarts zodat de huisarts een goede afweging kan maken over de verwijzing voor eerstelijns diagnostiek. De huisarts bepaalt zelf of hij/zij een aanvraag doet voor bovenstaande onderzoeken. Begin 2019 is de werkwijze geëvalueerd en het functioneert naar tevredenheid.