NIEUWSBERICHT

Vanaf 1 januari 2020 betalen patiënten geen eigen risico meer wanneer ze een stoppen-met-rokenprogramma volgen vanuit de eerstelijns zorg. Hieronder wordt ook de Generalistische Basis GGZ verstaan. Zorgverzekeraars hebben ervoor gekozen deze zorg, die vanuit de basisverzekering wordt vergoed, vrij te stellen van het eigen risico. Een stoppen-met-rokenprogramma bestaat uit begeleiding door een huisarts, of geregistreerde coach, indien nodig in combinatie met nicotinevervangende producten en/of voorgeschreven medicatie. Om deze maatregel meer bekendheid te geven start het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een campagne.
Om in aanmerking te komen voor de vergoeding van een stoppen-met-rokenprogramma moet de patiënt eerst contact opnemen met een zorgverlener. Vergoeding van nicotinevervangende middelen en/of medicatie vindt alleen plaats in combinatie met gedragsmatige begeleiding. Voorwaarden voor de vergoeding staan in de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.
In 2018 zochten ruim 19.000 mensen hulp bij het stoppen met roken blijkt uit cijfers van Zorgverzekeraars Nederland. Om dit aantal verder te laten stijgen hebben verzekeraars in het Nationaal Preventieakkoord afgesproken dat zij vanaf 1 januari 2020 niet langer een eigen risico in rekening brengen voor het eerstelijns-stoppen-met-roken programma.
Op 30 december start een overheidscampagne om deze maatregel meer bekendheid te geven. Deze zal tot eind januari te zien zijn op televisie en social media. In de campagne worden rokers doorverwezen naar de website www.ikstopnu.nl voor meer informatie. Onder het motto ‘Stoppen met roken werkt aanstekelijk’ worden rokers aangemoedigd een stoppoging te doen onder gedragsmatige begeleiding.

Trimbos-instituut, 2019
Bron: rokeninfo.nl