Vaste consulent voor iedere huisartsenpraktijk

Vaste consulenten voor iedere huisartsenpraktijk

Hoe was het in 2017?

In 2017 hebben consulenten en kaderhuisartsen een groot deel van alle praktijken bezocht met een kaderpraktijkbezoek voor één van de drie chronische ketens. In 2018 zijn deze kaderpraktijkbezoeken voortgezet, zodat na drie jaar alle chronische ketens aan de orde zijn geweest.  

Wat is nieuw in 2018?

In 2018 staan wij graag weer klaar voor de huisartsenpraktijken om verder te ontzorgen. Huisartsenzorg Oude IJssel (HZOIJ) faciliteert naast de kaderpraktijkbezoeken ook de huisartsenpraktijken bij het opstarten ouderenzorg, ggz zorg (e-Health) en ict vraagstukken. In 2017 zijn de praktijken door verschillende medewerkers van HZOIJ in een korte periode bezocht om over hun deelgebied uitleg/informatie te geven. In 2018 zijn we gestart met het inzetten van één vast aanspreekpunt per praktijk, één van de huidige consulenten werkzaam bij HZOIJ, ook wel de praktijkconsulent. De praktijkconsulenten, Irma, Wilma en Ilse kunnen de praktijk -naast hun huidige expertisegebied- op verzoek ondersteunen in de uitvoering en organisatie van de ketenzorg, ouderenzorg en ggz zorg. Hiermee verbeteren we het persoonlijk contact met de praktijk en is er meer tijd voor reflectie binnen een praktijk.

Consulenten en expertisegebieden:

Irma van den Boom

Irma van
den Boom

Diabeteszorg

Wilma Buesink

Wilma Buesink

Longzorg

Ilse Porskamp

Ilse
Porskamp

Hart&vaatzorg

Karen Rekers

Karen
Rekers

Geestelijke gezondheidszorg

Esther Wiegers

Esther Wiegers

Ouderenzorg en palliatieve zorg