Versterken van het collectief in 2019

Ketenzorg

Project Ketenzorg Optima Forma

In 2018 en begin 2019 zijn er vanuit HZOIJ meerdere gesprekken geweest met een onderzoeker/huisarts, Erik Bischoff van het RadboudUMC over het project ” Ketenzorg Optima Forma”. Het project “Ketenzorg Optima Forma” sluit aan op de visie persoonsgerichte zorg en de aanbevelingen vanuit de scan & plan ZO! gehouden in 2018.

Lees meer >>>

Website hzoij

We hebben een nieuwe website!

Huisartsenzorg Oude IJssel heeft een nieuwe website. Daarin zijn de oude websites van de huisartsenpost en BV Zorg samengevoegd. Een adres voor twee websites!

Lees meer >>>

Zorgacademie draagt bij aan kwaliteit patiëntenzorg

Kwaliteitscertificaat behaald voor huisartsenpost en ketenzorg

We hebben weer een succes te vieren. Zo kunnen met enige trots vertellen dat we de externe audit door Lloyds op 18 en 19 november met een positief resultaat hebben afgerond. Dit betekent dat we ons kwaliteitskeurmerk (NEN-EN 15224:2017) weer opnieuw hebben verdiend.

Lees meer >>>

 

GLI SLIMMER

GLI positief ontvangen bij deelnemers

We naderen bijna het einde van het jaar en dat is hét moment om de balans op te maken. Hoe hebben we het gedaan in 2019?  Er zijn meer dan 200 deelnemers doorverwezen naar de Slimmer programma’s! Een aantal waar we trots op mogen zijn!

Lees meer >>>

Lancering website Achterhoekrookvrij.nl

Om niet te verdwalen in alle online informatie over roken en stopondersteuning hopen wij te kunnen voorzien in één centrale website namelijk Achterhoekrookvrij.nl Op deze website staat informatie over hulpmiddelen, adviezen voor rokers en mee rokers, het regionale aanbod voor stoppen met roken ondersteuning zowel individueel als in groepsverband, welke bedrijven zijn in onze regio rookvrij, hoe krijg ik mijn eigen organisatie rookvrij etc.

Lees meer >>>