Zorgpartners

Onze zorgpartners zijn het Slingeland Ziekenhuis, diverse organisaties voor verpleging, verzorging en thuiszorg, het medisch servicecentrum NAAST, diëtisten, podotherapeuten, fysiotherapeuten, psychologen en psychiaters, jeugdzorginstellingen en de Achterhoekse gemeenten. Ook partner worden van Huisartsenzorg Oude IJssel? Stuur een mail naar info@hzoij.nl

Contact met onze consulenten

Ilse Porskamp Verpleegkundig consulent hart- en vaatziekten

Ilse Porskamp

Consulent hart- en vaatziekten

06-10 56 14 46

Irma van den Boom Verpleegkundig consulent diabetes

Irma van den Boom

Verpleegkundig consulent diabetes

06-13 26 69 08
Wilma Buesink Verpleegkundig consulent longziekten

Wilma Buesink

Verpleegkundig consulent longziekten

06-83 20 65 91

 Karen Rekers Verpleegkundig consulent ggz

Karen Rekers

Verpleegkundig consulent ggz

06-37 40 61 66
 Karen Rekers Verpleegkundig consulent ggz

Marijke Liebrand

Verpleegkundig consulent ouderenzorg

06 12 65 23 16

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden Ketenpartners van Huisartsenzorg Oude IJssel (hierna: algemene voorwaarden) zijn van toepassing op de samenwerking en alle schriftelijke samenwerkingsovereenkomsten tussen Huisartsenzorg Oude IJssel (of een dochteronderneming van Huisartsenzorg Oude IJssel) en de ketenpartners in het kader van een specifiek ketenzorgprogramma.

Bij eventuele strijdigheid tussen een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden en de samenwerkingsovereenkomst prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

Sponsor van Het BeterBoek
Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voorde kinderafdeling en dagbehandeling in het Slingeland te Doetinchem.
Een ziekenhuisopname of dagbehandeling is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij. 
Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!

Huisartsenzorg Oude IJssel logo
Huisartsenpost Oude IJssel voor spoed logo

Contactgegevens

Amphionstraat 67
7001 DP Doetinchem
085- 4854000
info@hzoij.nl Dit mailadres is niet voor medische vragen en/of foto's. 

Volg ons ook via