Zorgpartners

Onze zorgpartners zijn het Slingeland Ziekenhuis, diverse organisaties voor verpleging, verzorging en thuiszorg, het medisch servicecentrum NAAST, diëtisten, podotherapeuten, fysiotherapeuten, psychologen en psychiaters, jeugdzorginstellingen en de Achterhoekse gemeenten. Ook partner worden van Huisartsenzorg Oude IJssel? Stuur een mail naar info@hzoij.nl

Contact met onze consulenten

Ilse Porskamp Verpleegkundig consulent hart- en vaatziekten

Ilse Porskamp

Consulent hart- en vaatziekten

Irma van den Boom Verpleegkundig consulent diabetes

Irma van den Boom

Verpleegkundig consulent diabetes

Wilma Buesink Verpleegkundig consulent longziekten

Wilma Buesink

Verpleegkundig consulent longziekten

 Karen Rekers Verpleegkundig consulent ggz

Karen Rekers

Manager en consulent GGZ

 Karen Rekers Verpleegkundig consulent ggz

Marijke Liebrand

Verpleegkundig consulent ouderenzorg

Richtlijnen diëtisten

Beslisboom voeding en dieetadvies binnen de ketenzorg

De beslisboom is uitgebreid met 3 indicaties; Astma, Start GLP 1 en Chronische nierschade. Loop bij deze  nieuwe indicaties de beslisboom door en stel vast of de patient uit kan met zelfmanagement en algemene adviezen of dat een verwijzing naar de diëtiste binnen de ketenzorg nodig is. De “richtlijn voeding en dieetadvies binnen de ketenzorg” wordt nog aangepast aan de beslisboom voeding en dieetadvies 2021.

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden Ketenpartners van Huisartsenzorg Oude IJssel (hierna: algemene voorwaarden) zijn van toepassing op de samenwerking en alle schriftelijke samenwerkingsovereenkomsten tussen Huisartsenzorg Oude IJssel (of een dochteronderneming van Huisartsenzorg Oude IJssel) en de ketenpartners in het kader van een specifiek ketenzorgprogramma.

Bij eventuele strijdigheid tussen een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden en de samenwerkingsovereenkomst prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

Huisartsenzorg Oude IJssel logo
Huisartsenpost - Huisartsenzorg Oude IJssel Spoedeisende klachten

Contactgegevens

Amphionstraat 67
7001 DP Doetinchem
085- 4854000
info@hzoij.nl Dit mailadres is niet voor medische vragen en/of foto's en wordt niet gelezen tijdens de avond- nacht- en weekenddiensten

Volg ons ook via