Voorbereiden op de toekomst…

Achterhoek loopt landelijk voorop met ontwikkeling PGO

Achterhoek loopt landelijk voorop met ontwikkeling PGO

Met een PGO kunnen alle burgers in de Achterhoek die dat kunnen en willen hun eigen gezondheidsgegevens beheren met behulp van een app. Doel: betere grip op je gezondheid.

Lees meer >>>

Beter aansluiten bij de behoeften van de patiënt ZO Zelfzorg Ondersteunend

Beter aansluiten bij de behoeften van de patiënt

Hoe kun je je daar als zorgverlener en zorgorganisatie op voorbereiden? Hoe kun je dit op een duurzame manier organiseren? Minder gericht op het verplicht vinken maar beter aansluiten bij de behoeften van de patiënt.

Lees meer >>>

Expertiseteam diabetes voor betere zorg dicht bij huis

Expertiseteam diabetes voor betere zorg dicht bij huis

Veel mensen met diabetes type 2 worden verwezen naar het ziekenhuis, terwijl dat niet altijd nodig is. Dankzij het advies van een special team, het Expertiseteam Diabetes, kan de patiënt in veel gevallen bij zijn huisarts blijven.

Lees meer >>>

Samenwerken als vierde kernwaarde van de huisarts

Elke huisarts kan ze dromen, de kernwaarden van de huisartsenzorg. Persoonsgerichte, generalistische en continue zorg. Maar de wereld verandert snel en de huisartsenzorg moet mee.

“In de achttien jaar dat ik huisarts ben, is het vak echt veranderd. De transities in de Wmo, de jeugdzorg en ggz hebben een grote impact op ons werk.

Lees meer >>>

 

Samenwerken als vierde kernwaarde van de huisarts
Uitbreiding mogelijkheden voor eerstelijns diagnostiek

Uitbreiding mogelijkheden voor eerstelijns diagnostiek

Sinds het voorjaar 2018 kan de huisarts zes diagnostische onderzoeken rechtstreeks bij de radiologie van het Slingeland Ziekenhuis aanvragen. Zonder eerst voor de patiënt een doorverwijzing te maken naar een specialist.

Lees meer >>>

Zo doen zij het: minder werkdruk, meer tijd voor de patiënt

Zo doen zij het: minder werkdruk, meer tijd voor de patiënt

Het overgrote deel van de huisartsen ervaart de werkdruk als een probleem, want de kwaliteit van de zorg lijdt eronder. Daarom heeft de LHV ‘Meer tijd voor de patiënt’ tot belangrijkste speerpunt gemaakt. “Het 15-minutenconsult levert uiteindelijk tijd én energie op.”

Lees hier het hele verhaal >>>