Gezien de stijgende aantal besmettingen gaan we het dragen van mondkapjes in de huisartsenpost weer invoeren. Patiënten, bezoekers en begeleiders krijgen vanaf 16 juli bij de ingang een chirurgisch mondneusmasker (type IIR) en zetten het mondneusmasker op bij binnenkomst en houden het op. Dit geldt ook voor de zorgverleners in de spreek- en behandelkamers. Een eigen mondkapje is niet toegestaan.