Steeds meer gemeenten willen starten met Welzijn op Recept. Dit begon met een regionale visie bij de Thematafel ‘de gezondste regio’. Maar hoe doe je dat? Waar moet je op letten? Waar vind je hulp en ondersteuning? Inge te Winkel, wijkmanager bij HZOIJ en Danielle Wensink, beleidsmedewerker gemeente Aalten, vertellen hoe het hen gelukt is door vanaf het begin samen op te trekken en de huisartsen zo weinig mogelijk te belasten. Lees hier hoe twee werelden elkaars taal zijn gaan spreken.

Welzijn op recept

Ook in de gemeente Oude IJsselstreek startte Welzijn op Recept met de thematafel ‘De Gezondste regio’. Maar de invoering verliep hier heel anders. Dianne te Grotenhuis, POH-somatiek in huisartsenpraktijk Oomen/Schalkwijk, met uitvoerende taken op het gebied van ouderenzorg, Ellen Habes, wijkmanager HZOIJ en Tine Bouwman, gemeentelijk beleidsadviseur preventie, schetsen de meer organische, laagdrempelige aanpak van deze gemeente. Lees het hier.

Hierboven zijn twee artikelen gepubliceerd over Welzijn op Recept in de Achterhoek, over Aalten en over Oude IJsselstreek. Als afsluiting van het drieluik is nu ook een interview over Welzijn op Recept op regioniveau verschenen, ook weer vanuit het Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op Recept: Welzijn op Recept werkend krijgen | Welzijnoprecept.nl.