Project Mental Health Hub Doetinchem

Wat als we mensen die vastlopen éérder helpen? Niet pas na een doorverwijzing van een huisarts, maar via gesprekken of hulp in hun eigen wijk? Het project Mental Health Hub in Doetinchem zet de eerste stappen in die richting. De aanpak van GEM (ecosysteem mentale gezondheid) vormt hierbij de basis. Het is een gezamenlijk project van gemeente Doetinchem, de Stadskamer, Buurtplein, Huisartsenvereniging Oude IJssel, Twomorrow, Iriszorg, GGD, Menzis en GGNet. ‘Herstel begint bij jezelf,’ vertelt Everdien Boesveld (directeur Stadskamer).

Vanaf maart zijn we als HZOIJ betrokken bij het project GEM, het nieuwe Ecosysteem Mentale Gezondheid. Dat we de zorg voor mensen met mentale problemen breder moeten zien dan alleen in de huisartsenpraktijken en de GGZ is het uitgangspunt. Vanuit HZOIJ zijn POH-GGZ Marian van Schriek en Makii Mosul samen met Karen Rekers en Dorien Cohen Stuart actief betrokken bij dit project. Na een half jaar samen met collega’s van GGNet,  Stadskamer, Buurtplein en Iriszorg te hebben overlegd over hoe en wat zijn de eerste gezamenlijke gesprekken met patiënten gevoerd. Lees hier het hele artikel.