Zo doen zij het: minder werkdruk, meer tijd voor de patiënt

Het overgrote deel van de huisartsen ervaart de werkdruk als een probleem, want de kwaliteit van de zorg lijdt eronder. Daarom heeft de LHV ‘Meer tijd voor de patiënt’ tot belangrijkste speerpunt gemaakt. Aan de ene kant zijn er structurele oplossingen nodig, waarvoor de overheid en de zorgverzekeraars over de brug moeten komen. Maar veel huisartsen zijn ook zelf aan de slag gegaan om de werkdruk te verlagen en meer tijd te creëren voor de patiënt. bron: lhv.nl

Annemarie de Boer en Anneke Martens, huisartsen in Dinxperlo hebben een 15-minutenconsult in hun praktijk ingevoerd. “Drie jaar geleden startte ik tijdens mijn re-integratietraject met één patiënt per uur, daarna twee patiënten per uur en uiteindelijk kwam ik op één patiënt per kwartier,” geeft Annemarie aan. “Dit beviel zo goed dat ik het zo heb gelaten.”

Er is een doorberekening gemaakt van de bezettingsgraad en er wordt ruimer ingezet op waarneming om de spreekuren goed in te richten. “Wanneer je dit allebei dan een halve dag extra doet dan ben je er al,” volgens Annemarie. “Het aantal patiënten is gelijk gebleven en we zijn een avondspreekuur gaan doen.”

Toen Anneke ging associëren met Annemarie vonden zij dit beiden een goed moment om met het 15-minutenconsult een nieuwe start te maken. “Later hebben wij ook een 5-minuten spreekkuur ingericht, iedere ochtend een kwartier voor de kleine klachten. Dit compenseert dat je tijdens je 15-minutenconsult de tijd hebt voor dingen waar je echt meer tijd voor moet nemen. Door die 15 minuten is het voor jezelf ook rustiger omdat je weet dat je spreekuur minder uitloopt.”

Door verschillende omstandigheden zijn zij er zo ingerold. Want als je niet oppast dan word je geleefd in ons vak en dan drijf je weg bij je kernwaarden waar je oorspronkelijk was begonnen als huisarts. Annemarie is er van overtuigd dat wanneer je aan het begin van je consult al goed kunt luisteren en op meerdere sporen kunt denken en praten dit wel veel tijd en aandacht kost. “Maar aan het eind van het verhaal ben ik er van overtuigd dat het veel oplevert.”

Op deze manier proberen zij ook om te kijken naar wat iemand zelf al bedacht en gedaan  heeft met betrekking tot de klachten. “Positieve gezondheid heet dat tegenwoordig”, zegt Annemarie. “Wanneer je  kunt bekrachtigen dat iemand al heel goed bezig is en dat je er weinig aan toe te voegen hebt, ben je vaak al halverwege. Je zet mensen in hun kracht en als huisarts ben je dan meer een ‘deskundige coach’ dan een allesweter of zelfs redder.”

“Het 15-minutenconsult levert uiteindelijk tijd én energie op.”
Annemarie gunt iedere patiënt en huisarts dat er meer ruimte komt voor echt contact, voor een persoonlijke integrale benadering. “Als gezondheidszorg zijn we beland in een fuik van efficiëntie en managementdenken waarbij het medisch paradigma leidend is. Wij werken liever vanuit het biopsychosociale zorgmodel, wat het wezen van de geneeskunde beter omvat.”
“Er zijn al een paar collega’s naar me toe gekomen die belangstelling voor het 15-minuten spreekuur hebben. Ik zou graag in de regio het gesprek hierover willen aanjagen,” geeft Annemarie aan. “Menzis heeft onze manager gezegd dat we – ondanks dat het inmiddels al op meerdere plaatsen in Nederland bewezen effectief en kostenverlagend is! – een financiële compensatie voor het investeren in deze manier van werken regionaal moeten regelen.”

Annemarie de Boer, huisarts
Huisartsenpraktijk Whemerhof
Dinxperlo