Zorgacademie draagt bij aan kwaliteit patiëntenzorg

Met vernieuwen van ons scholingsprogramma hebben we een mooie start gemaakt in 2018. De Werkgroep Deskundigheidsbevordering

De zorgacademie draagt bij aan de kwaliteit van de patiëntenzorg binnen onze regio en een klein beetje daar buiten!
Als Zorgacademie zijn we opnieuw weer gecertificeerd! Op 31 mei 2018 hebben wij vol trots het certificaat van het CRKBO (centraal register kort beroeps onderwijs) ontvangen. Het bewijst dat we onze zaken goed in orde hebben, we zijn een erkende onderwijsinstelling. En een erkende onderwijsinstelling zijn kan alleen wanneer je met goede mensen samenwerkt en bereid bent een stapje extra te doen. En dat doen we bij de Zorgacademie, met Monique Hetterscheid als contactpersoon!

Scholing Tanzania

Met vernieuwen van ons scholingsprogramma hebben we een mooie start gemaakt in 2018. De Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsenzorg (WDH) heeft het roer omgegooid en we zijn met 40 artsen een week in Tanzania geweest. Huisartsen en specialisten hebben hier gezamenlijk een intensief scholingsprogramma gevolgd. Daardoor hebben ze elkaar ook beter leren kennen. Nog steeds laten huisartsen weten hoe prettig het is dat ze hun collega medisch specialist nu beter kennen en dat dit de samenwerking nog beter maakt.

Toogdag

De stafcommissie, waarin alle vertegenwoordigers van de doelgroepen van de Zorgacademie vertegenwoordigd zijn, heeft tijdens een toogdag de koppen bij elkaar gestoken. Samen met externe begeleiding is gezocht naar nog meer synergie tussen de geledingen. Dit heeft geleid tot meer dan 30 scholingen in 2018 en een goed programma voor 2019.
Waar zijn we nu het meest trots op? Met de zorgacademie dragen we bij aan de kwaliteit van patiëntenzorg binnen onze regio en een klein beetje daar buiten!